Beste kamperende hondenbaasjes,

 

Na 10 jaar hebben we besloten om niet langer door te gaan met de website www.leuke-hondencampings.nl
De website is overgenomen door een nieuwe enthousiaste beheerder die zich binnenkort zal voorstellen.
Het bouwen en beheren van de website, het contact met andere kamperende hondenbezitters en campingeigenaren was over het algemeen erg leuk.

Wij hopen zelf nog vele jaren met onze labrador én caravan op pad te gaan...

Hans en Irene,
en de zwarte labrador Joggie

 

Op vakantie met je hond naar Frankrijk:

invoerregels & douane bepalingen

Eerst een tip om rekening mee te houden! In het zuiden bestaat de kans dat de hond de ziekte Leishmaniose oploopt. Besmetting vindt plaats door een steek van de zandvlieg; dit geldt in ieder geval voor het hele kustgebied en de ziekte trekt steeds verder landinwaarts. In Frankrijk is het algemeen bekend, maar in NNederland nog niet  De ziekte kan nl de dood tot gevolg hebben. Er zijn prima middelen om besmetting uit te sluiten zoals de Scalibor band in combinatie met Advantix druppels (dat is ook in Frankrijk te koop).  

(bron: LICG en Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk)

 Met huisdier op reis naar Frankrijk

Honden, katten en fretten

Deze 3 categorieën vallen onder de Europese Verordening m.b.t gezelschapsdieren. Hiervoor geldt dus Europese regelgeving, dus ook in Frankrijk.

Er zijn echter 2 situaties, waarvoor de Nederlandse en Franse regelgeving, binnen het Europese standaard kader, toch van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op:

 • Pupsen dit betreft ook doorvoer door Frankrijk !
 • De 2 categorieën ‘vecht- en waakhonden’. Zie verder hieronder toelichting op de verschillende situaties.

 

Standaard voorschriften voor Frankrijk:

 • Europees paspoort voor gezelschapsdieren, naar behoren ingevuld door een erkende dierenarts;
 • identificatie van het dier door middel van een elektronische chip;
 • bewijs van inenting tegen rabiës (hondsdolheid) met naleving van termijn (21 dagen), als het een primovaccinatie betreft en naleving van de rappels. Primovaccinatie en rappels moeten vermeld staan in het dierenpaspoort;
 • pups: de Europese Verordening schrijft rabiës-vaccinatie voor, maar lidstaten mogen een algemene derogatie hanteren voor hun grondgebied. Nederland maakt hiervan gebruik, maar Frankrijk doet dit niet. Niet ingeënte pups kunnen dus niet meer naar Frankrijk. Dit betekent dat ook doorvoer door Frankrijk niet is toegestaan, zelfs al zou het land van bestemming (bijvoorbeeld Spanje) de derogatie toepassen. Dit betekent ook dat doorvoer met Eurostar of bus van bijvoorbeeld van Engeland naar Nederland via België niet is toegestaan. U zult dan moeten kiezen voor
 1. Of wachten tot pup de leeftijd heeft om in Engeland te worden ingeënt tegen rabiës
 2. Of  per boot of vliegtuig rechtstreeks reizen van Engeland naar Nederland of van Engeland naar België (België, evenals Nederland,  past ook een algemene derogatie toe op de EU-Verordening).

Er wordt door de Franse Autoriteiten (Veterinaire Dienst) voor pups geen ontheffing verleend, noch voor ‘ invoer’, noch voor doorvoer, ook niet voor doorvoer door Noord-Frankrijk (bijvoorbeeld op doorreis van Engeland naar België via N-FRA)!

geldigheidsduur van rabiësinenting (één jarige duur – meerjarige duur)

Er zijn tegenwoordig nieuwe vaccins op de markt die een geldigheidsduur van 3 jaar hebben. In Nederland wordt hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt, in Frankrijk nog nauwelijks. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld uw campinghouder in Frankrijk hiermee niet bekend is en – ook al is uw dier ingeënt voor 3 jaar - een rappel eist. U kunt deze dan doorverwijzen naar de Departementale Veterinaire Dienst of het plaatselijke Gemeentehuis. In principe worden alle toeristische instellingen in Frankrijk ook over dit soort onderwerpen door de Prefectuur op de hoogte gebracht;

aantal dieren:

dit aantal dient ‘redelijk’ te blijven, anders kan het aantal als ‘commercieel’  worden beschouwd en krijgt u te maken met andere voorschriften.

Vecht- en waakhonden

Frankrijk hanteert voor vecht- en waakhonden – ingedeeld in 2 categorieën - aanvullende voorwaarden. Voor vechthonden (bv. pitbulls) hanteren vele EU-lidstaten een importverbod, zo ook Frankrijk. Voor waakhonden (categorie 2) hanteert Frankrijk een nationale regeling die het meenemen van deze honden gecompliceerd en weinig realistisch maakt voor de Nederlandse toerist, vooral als deze slechts voor korte duur in Frankrijk verblijft. Ons advies is dan ook deze honden niet mee te nemen. Als u toch wenst uw dier mee te nemen, zult u aan onderstaande regelgeving moeten voldoen. Deze wordt hieronder verder toegelicht. 

Als er twijfel bestaat of een hond tot een van deze categorieën van gevaarlijke honden behoort (categorie 1 hierboven of categorie 2 op de volgende pagina), moet de bezitter/bezitster van het dier een (gedetailleerde en voor de Franse autoriteiten begrijpelijke) verklaring laten zien waarin wordt gegarandeerd dat het dier niet voldoet aan de criteria die in deze categorieën zijn omschreven en dus niet behoort tot dit soort honden. De verklaring kan eventueel gecontroleerd moeten worden door een Franse dierenarts. Als u niet over een dergelijke verklaring beschikt, of over een ongeschikte verklaring, dan riskeert u in Frankrijk strafmaatregelen indien bij controle blijkt dat het dier wel tot een van bovengenoemde categorieën behoort. Deze maatregelen kunnen leiden tot de inbeslagname van de hond. Om deze reden moet u voorzichtig zijn als u in Frankrijk dit soort honden, of honden die op deze rassen lijken, wilt invoeren.

 Vechthonden (categorie 1)

Deze vallen onder de zgn. Categorie 1 en worden niet toegelaten tot het Frans grondgebied.

Het betreft hier geen rashonden, maar bepaalde kruisingen:

 • Pitbulls en kruisingen met de American Staffordshire Terrier;
 • Boerbull en kruisingen met de Mastiff;
 • Kruisingen met de Tosa.

Mocht u een hond hebben die gelijkenis zou vertonen met bovengenoemde soorten, maar niet onder genoemde categorieën zou vallen, dan kunt u bij uw dierenarts een in het Engels gestelde verklaring vragen, waarin de dierenarts garandeert dat het dier niet onder categorie 1 valt.

Waakhonden ( categorie 2)

Toelating alleen onder voorwaarden: een Franse houdervergunning voor de hondeneigenaar en een positieve uitslag van de bijt-test die het dier in Frankrijk moet afleggen. De procedure is complex en voor een kort verblijf niet realistisch.

Het betreft hier bepaalde rashonden of kruisingen met een rashond, die over een  internationaal erkende stamboom moeten beschikken . Deze stambomen moeten bovendien zijn erkend door het Franse Landbouwministerie. Deze erkende stambomen staan vermeld op de website van de ‘Société Centrale Canine

De volgende 3 rashonden vallen onder categorie 2:

 • American Stafforshire Terrier
 • Tosa
 • Rottweiler en kruisingen met de Rottweiler

Behalve bovengenoemde standaard voorschriften, is het aanlijnen en muilkorven verplicht en dient u W.A. verzekerd te zijn. Maar eerst dient u als hondeneigenaar over een Franse permit te beschikken en moet het dier met goed gevolg een bijt-test hebben afgelegd bij een Franse dierenarts.

Procedure

Voor de aanvraag van de houdervergunning moet een cursus (alleen in de Franse taal) bij een erkende hondenschool worden gevolgd. Als regel duurt de cursus één dag. De bijt-test moet worden afgelegd bij een hiervoor erkende dierenarts. Hieraan zijn kosten verbonden die ten laste zijn van de hondenhouder. Aanvraag van de vergunning kan alleen in de regio, waar u wilt verblijven. U dient dus voorafgaand aan uw verblijf in Frankrijk contact op te nemen met een opleidingscentrum, een afspraak te maken voor deelname aan de cursus en voor de bijt-test bij de dierenarts. Cursus en bijt-test moeten uiteraard direct na uw aankomst in Frankrijk plaats vinden. Bewijzen van inschrijving zijn dan voldoende, ingeval van controle onderweg.

Adresgegevens van opleidingscentra die deze cursussen organiseren, evenals een lijst van dierenartsen, erkend voor het afnemen van de bijt-test, zijn te vinden op de websites van de Franse regionale Prefecturen. Deze Prefecturen zijn te vinden door op www.google.fr de volgende termen in te voeren:

Préfecture, gevolgd door de naam van de gewenste regio;

Ga vervolgens naar de rubriek ‘Chiens dangereux liste et réglementation’.  Hier vindt u de nodige informatie, alsook het CERFA-formulier dat u voor de inschrijving voor de cursus nodig heeft en waarmee u zich, na afloop van de cursus + deelnamebewijs cursus, moet aanmelden bij het Gemeentehuis van de Gemeente , waar u verblijft.;

Het Gemeentehuis geeft de vergunning af – dit is kosteloos (niet de cursus, noch bijt-test);

Het is toegestaan zich te laten begeleiden door een tolk die de instructies voor u vertaalt, als u zelf de Franse taal niet goed beheerst.

 

Lees hier de uitgebreide info over honden en de regels in Frankrijk.

 

Leuke-Hondencampings.nl is voor alle informatie afhankelijk van derden en is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie op de website Leuke-Hondencampings.nl.

 

 

6616059 Views